e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook

A projektről

Baranya megyei bűnmegelőzési modellprogram
(2007.09.01.-2008.04.30.)

A projekt célja - összhangban a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájával - a gyermek és ifjúsági bűnmegelőzés, a fiatalkorú bűnözés előfordulásának csökkentése, a bűnismétlés és áldozattá válás megelőzése. Természetesen építünk korábbi programjaink (Csellengő fiatalok; Időben lépjünk; Sporttal az erőszak ellen) eredményeire, tapasztalataira. Elsődleges célcsoport a Baranya megye területén élő gyermek és ifjúsági korosztály (14-26 évesek), másodlagos célcsoport a gyermek és ifjúsággal foglalkozó intézmények, civil szervezetek, illetve e területen érintett for-profit szféra. Célunk egy olyan komplex modellprojekt megvalósítása, amelyben a partneri és közösségi összefogásnak köszönhetően a fiatalok képessé válnak egy aktív és produktív életmód kialakítására, megelőzve ezzel az áldozattá és elkövetővé válást.

A program során az alábbi tevékenységeket végezzük:
 
 • Kortárssegítő tréning sorozat Tematika: Személyiség- és közösségfejlesztő tréningek, tudatos életmódszervezés, életvezetés, önkéntesség
 • képzés és tanulmányút,
 • szabadidős és sport rendezvények,
 • tehetségkutató programok.

Baranya megyei programelemek:

 • Kortárssegítő tréning sorozat (9 kistérségben)
 • Megyei szabadidős sportprogramok (versenyek, túrák)
 • Tehetségkutató programok: A megyében tevékenykedő amatőr művészeti, szubkulturális csoportok, együttesek (zenekarok, tánccsoportok, stb.) felkutatására és felkarolására indított program, együttműködve a közművelődési intézményekkel.
Pécs városi programelemek:

 • Pécsi Extrémsport Központ – mint biztonságos közösségi tér
 • ÁRKÁD Üzletház (helyzetfelmérés és igényfelmérés a régió legnagyobb bevásárlóközpontjába csellengő fiatalokról, majd a fiatalok aktivizálása, bevonása különböző programokba)
 • Tehetségkutató programok: A megyében tevékenykedő amatőr művészeti, szubkulturális csoportok, együttesek (zenekarok, tánccsoportok, stb.) felkutatására és felkarolására indított program, együttműködve a közművelődési intézményekkel.
 • Kortárssegítő tréning sorozat (5 városrészben)
Várt konkrét eredmények:
Kettős eredményt várunk a programtól:

 • A közösségi önkéntes munka további elterjedését, meghonosítását szeretnénk szervezett keretek közé terelni egy Önkéntes hálózat formájában, amely állandó önkéntes tevékenységekkel és egy-egy megmozdulással ösztönzi részvételre a baranyai fiatalokat. Úgy gondoljuk, ha a fiatalok maguk tesznek valamit céljaik elérésében, szabadidejük hasznos eltöltése érdekében, akkor annak a tevékenységnek sokkal nagyobb értéke lesz számukra, jobban megbecsülik, mint, ha készen kapnánk bizonyos dolgokat, lehetőségeket. A program sikeressége mérhető a bekapcsolt fiatalok és önkéntesek számával, hányan vesznek részt a rendezvényeken, vetélkedőkön, programokon. Céluk, hogy kistérségenként (9 fő) és városrészenként (4 fő) legyen legalább egy-egy önkéntes segítőnk a program végére, akik egyfajta hálózatban szerveznék a fiatalok hasznos szabadidős programjait.
 • Több oktatási és közművelődési intézmény együttműködésére számítunk, tervezzük, hogy az ifjúságvédelmi jelzőrendszer új szereplőkkel bővül programunk során. Bevonnánk a pécsi bevásárlóközpontokat (ÁRKÁD, Pécs Pláza), a Pécsi Extrémsport Központot, a „Tett-Hely” ifjúsági információs és tanácsadó irodahálózat 23 végpontját (13 pécsi és 10 vidéki), a megyében működő közművelődési intézményeket és szeretnénk minél több ifjúsági klubot.
Az eredmények fenntarthatóságára

A fenntarthatóság érdekében illesztettük programunkat a „Pécs Európa Kulturális Főváros 2010.” nagyszabású komplex programhoz, amelyben nagy szerepet kap az önkéntesség, önkéntes munka.

A programba bevont civil szervezetek, intézmények szintén a fenntarthatóság zálogai, ezért a folyamatos kommunikáció és információcsere révén őrizzük meg a projekt során egyre kiterjedtebb partneri hálót. Az elért eredményeket megosztjuk más szervezetekkel is.

Bizonyos intézmények (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, iskolák, védőnők, rendőrség stb.) közt már működik egyfajta jelzőrendszer, amely az általunk felvállalt közösségi terekkel tovább bővül, elérve a problémás fiatalok nagyobb rétegét.

A közösségi önkéntes munka ismertté tételére, szellemiségének megőrzésére további lehetőségeket rejt az Önkéntes Klub működtetése a Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat és az Ifjúsági Klubok Szövetségének támogatásával. Reményeink szerint a programba bevont fiatalok a megye teljes területéről képesek lesznek egy olyan együttműködésre, amely a hasznos szabadidő eltöltését szolgálja, szervezetten. A segítő, szakmai, infrastrukturális hátteret továbbra is a Baranya Ifjúságáért Kht. és a Tett-Hely ifjúsági információs és tanácsadó irodahálózat, valamint az Ifjúsági Klubok Szövetsége adja.


Együttműködő partnerek:

Baranya Ifjúságáért Kht.
Baranya Megyei Önkormányzat
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008