e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook
               Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0026

Projekt címe:
„Együtt a gyermekek és fiatalok kulturális és szabadidős neveléséért Baranyában”
2010. augusztus 1. – 2011. augusztus 31. (13 hónap)
Projektmenedzser: Spirk Nikoletta
e-mail: spirk.niki@tetthely.net
 
 
A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., mint a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatait ellátó szervezet 50 millió forint összegű támogatást nyert 5 megyei fenntartású közoktatási intézmény gyermek és ifjúsági programjaira a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására” kiírt Európai Uniós pályázaton, ebben a kiírásban a régióban egyedüliként.
 
A pályázat célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten. Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére.
 
A 2010 szeptemberétől 2011 nyár végéig tartó foglalkozások:
-  a mohácsi Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumban,
- a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiumában,
- Komlón a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiumában és
- Pécsváradon a komlói iskola telephelyén, valamint
- a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Kollégiumában valósulnak meg.
 
Összesen 34 tematika mentén zajlanak a foglalkozási formák, amelyek közt többek között szerepel színjátszó szakkör, rendhagyó múzeumi óra, kézműves foglalkozások, tehetségkutató programok, sportversenyek, egészségnevelési, környezeti nevelési programok, és nyári táborok is.
A projekt nagyságát érzékelteti, hogy összesen 662 tematikus alkalommal mintegy 50 szakképzett pedagógus és szakember foglalkozik az öt intézményből bevont közel ezer fiatallal.


Zárórendezvényéhez érkezett az Együtt a fiatalokért program.
 Az eseményen az egy éve tartó, öt baranyai oktatási-nevelési intézményt érintő projektet egyöntetűen hiánypótlónak, hasznosnak és folytatandónak ítélték.

 - Ez igazán jólsikerült program volt – jelentette ki az augusztus 29-i, pécsi rendezvényen a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Horváth Zoltán azt mondta: a résztvevők visszajelzései bizonyítják, hogy a foglalkozássorozat folytatásra érdemes; épp ezért amennyiben pályázati lehetőség nyílik rá, az újabb program is számíthat a megyei önkormányzat támogatására. A politikus a közoktatásban tervezett változtatásokra is kitért; szerinte – ahogy ez a program is megmutatta - szükség és igény is mutatkozik arra, hogy a pedagógusokat be tudják vonni a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekbe.

            A mintegy félszáz pedagógus előtt Spirk Nikoletta projektmenedzser idézte fel a program részleteit, majd összegezte a számszerű tapasztalatokat. Aszerint az öt intézményben (Meixner Ildikó EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiuma – Mohács, BMÖ Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma – Mohács, BMÖ EGYMI-e, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma – Komló, valamint Pécsvárad, BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye – Pécsvárad) az egy év alatt  összesen 892 foglalkozást tartottak, s azokon összesen 12520 részvevőt jegyeztek fel. A projektmenedzser hozzátette, hogy ő mégsem ezekben az adatokban méri a projekt sikerét: - Személyesen is láthattam, hogyan erősödnek a kapcsolatok gyermek és gyermek, gyermek és pedagógus között. Ezt az együttdolgozást, amit a ragaszkodás és a szeretet hatott át, hatalmas élmény volt megtapasztalnom– mondta.

A rendezvény végén a résztvevők megtekintették a foglalkozássorozatot összegző, negyedórás kisfilmet is.

Attitűdvizsgálat is alátámasztotta

az Együtt a fiatalokért program sikerességét

Fogékonyabbá váltak az óvodások és iskolások a kultúrára, a sportra, a hasznos szabadidő-eltöltésre – ezt bizonyította az a vizsgálat, melyet az Együtt a fiatalokért program kezdetén, illetve befejezte előtt végeztek el szakemberek. A kiértékelés eredményeit a programban részt vett pedagógusok előtt ismertették, alátámasztva a foglalkozássorozat sikerességét. 

Spirk Nikoletta projektmenedzser tájékoztatása szerint a felmérés célja az volt, hogy megállapítsák, milyen a fiatalok kultúrához, nemzeti értékekhez, sporthoz és egészséges életmódhoz való hozzáállása. Ennek felmérésére „papír-ceruza” kérdőív készült, melyet előbb 2010 szeptember-októberében, majd 2011 júniusában kellett kitölteniük a válaszadóknak. Utóbbiak két érintett középiskola (a pécsváradi II.Béla, valamint a mohácsi Radnóti) azon – átlagban 17 éves -  tanulóiból kerültek ki, akik az Együtt a fiatalokért program heti, illetve havi szakköreire jártak. A szervezőkhöz az első alkalommal 89, a másodikon 71 válaszsorozat érkezett be.

          A kérdőív egyik részében az volt a kérdés, hogy a felsorolt hét szabadidős lehetőségből melyiket kedvelik a legjobban. Első alkalommal a dobogós sorrend így alakult: 1. Találkozás barátokkal 40%, 2. Diszkó, buli 18,8%, 3. Sportolás 15% (az értékelhető válaszok %-ában). A program vége táján mindez ekképpen változott: 1. Olvasás 27,9%, 2. Találkozás barátokkal 26,5%, 3. Sportolás 16,2%. Az adatokból az is kitűnt, hogy – elsősorban nyilván a foglalkozások hatására – a második vizsgálat idejére mind a zenehallgatás, mind a túrázás kedveltebb tevékenységévé vált a fiataloknak.

          A felmérés készítői egyebek mellett még a szabadidő eltöltésként használt színterekre is rákérdeztek. Azt tudakolták meg, hogy egy-egy adott színtér (Színház, Mozi, Sportklub, Múzeum, Ifjúsági klub, Könyvtár, Művelődési Ház, Kocsma) mennyire fontos a fiataloknak. A válaszokból az is kiviláglott, hogy míg a többi intézmény rendszeresebb látogatói között van átfedés, a kocsmákat kedvelők a többibe nemigen járnak. Arra szintúgy rámutatott, hogy a második vizsgálat idejére megnőtt az ifjúsági klubok népszerűsége.

          A szakemberek szerint az attitűdvizsgálat egyértelműen alátámasztotta a programban részt vett pedagógusok személyes tapasztalatát: a nevelési-oktatási intézmények fiataljainak szüksége és igénye mutatkozik a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekre, azok pedig jelentősen segítik az óvodások-iskolások fejlődését.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával  valósul meg
                                          

 
logo 
 

Kapcsolódó állományok:

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008