e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook


      


 
„Együtt Baranya ifjúságáért!”
TÁMOP -5.2.5 -08/1-2008 -0331.
 
 
A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2002. óta megyei hatókörben foglalkozik az ifjúsági munkával. Feladat ellátási szerződés keretében ellátja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat gyermek és ifjúsági feladatait.
Több mint kilenc éves tapasztalattal a háta mögött számos sikeres programot és nem utolsó sorban partneri együttműködést tudhat a Kft. maga mögött, amely partnerség felismerte az ifjúságszakmai és ágazatközi együttműködés fontosságát és törekszik a programok folytonosságára.
Mindez azért is fontos, mert hisszük, hogy nem lehet csak az ifjúsági terület egy-egy szegmensére koncentrálni, hiszen ha fiatalokról beszélünk, komplexen kell kezelni a problémákat. Éppen ezért az utóbbi évek szakmai ívét folytatva - több tevékenységet magába foglaló - komplex ifjúsági program megvalósítása volt a célunk.
  
Az „Együtt Baranya ifjúságáért!” (továbbiakban: EBI) projekt elsődleges célcsoportja a Baranyában élő 12 és 29 év közötti ifjúsági korosztály volt, különös tekintettel azokra, akik beilleszkedési problémákkal, iskolai nehézségekkel, szociális és társadalmi akadályokkal és kulturális különbségekből adódó nehézségekkel küzdenek. Bizonytalan élethelyzetükből (pénzügyi, gazdasági), valamint földrajzi akadályoztatottságukból fakadóan kevesebb lehetőséget tudnak kihasználni az érvényesülésükhöz.
 
A pályázati kiírásnak megfelelően a projekt célul tűzte ki a Baranyában élő fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáinak fejlesztését, a társadalmi életben való részvételüket és beilleszkedésüket kétféleképpen is: egyrészt fejlesztette a meglévő ifjúsági információs és tanácsadó szolgálatát, másrészt hasznos szabadidős- és kompetenciafejlesztő programokat szervezett számukra.
 
 
A projekt eredményei:
 
A meglévő ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás fejlesztésével több, mint 4000 fő lett a szolgáltatásokkal elért fiatalok száma. A kompetenciafejlesztő 100 órás tréningsorozatot 40 fiatal végezte el. A komplex szabadidős programokkal több, mint 1700 fiatalt értünk el és a három programcsomagnak (sport, képző-, illetve előadó művészet) köszönhetően négy ifjúsági klub kelt életre. Széleskörű együttműködésünk további öt ágazatközi együttműködéssel bővült.
 
A projekt sikeressége azt bizonyítja, hogy létjogosultsága van a megyében működő ifjúsági szolgáltatások további fejlesztésének, hogy a fiatalok tájékozódni tudjanak a lehetőségeikről, hasznos információkhoz jussanak a megyében működő szolgáltatásokról. Lehetőségük legyen személyes és szociális- közösségi kompetenciáik fejlesztésére, társas kapcsolataik ápolására, a közösségi élmény megélésére. Ennek tükrében továbbra is célul tűztük ki az ifjúsági információs és tanácsadó pontok megyei hálózatának erősítését.


A program összefoglaló szakmai anyaga a lap aljáról letölthető.A programot támogatta:

 
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008