e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook

Helyi hivatalok

RÉGIÓ:

Használható: állás lehetőségek, munkaerő-piaci képzések, támogatások, programok kapcsán


BARANYA MEGYE:

A Szent István tér 17. már több mint egy évtizede ad otthont Pécs város polgári önszerveződéseinek, civil közösségeinek, alkotó csoportjainak, baráti köreinek. Használható: terembérlés, tanácsadás, kapcsolatok (szolgáltatók, civilek) építése kapcsán.

PÉCS:

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK:

A többcélú kistérségi társulások azzal a céllal jönnek létre, hogy a közszolgáltatások mindenhova, megfelelő minőségben eljussanak. A csatlakozó önkormányzatok -az arányos teherviselés elve alapján- közösen pályáznak, fejlesztenek és változatos, helyi igényekhez igazított projekteket KÖZÖSEN valósítanak meg. Baranyában 9 kistérség van.
  • Pécsi Többcélú Kisebbségi Társulás (A Pécsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz valamennyi a statisztikai kistérséghez tartozó önkormányzat, szám szerint 39 település csatlakozott. A kistérség területe 471 km2, a megye területének 12,88 %-a. A kistérség összlakossága 182.600 fő, ebből 85 %-a él Pécs városában.)
  • Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás (A 2004. június 18-én megalakult Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által felvállalt feladatok közé tartozik a pedagógiai szakszolgálat -nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás- ellátása, az egészségügy területén az ügyelet megszervezése, a szociális feladatellátáson belül a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi szintű működtetése.)
  • Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás (A "Zengőalja" kistérség területe: 25 849 ha, lakossága 2004. január 1-jén 13 341 fő volt.)
  • Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás (szervezetek, hálózatok, elérhetőségek)
  • Mohács Város honlapja (A kistérségi honlap hiánya miatt a város elérhetősége segítheti az információra vágyot.)
  • Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás (A Társulás feladatellátása során szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat.)
  • Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás (A Szentlőrinci kistérség 2004. január 1- e óta Szentlőrinc központtal működő – az Európai Unió besorolása szerint NUTS IV. besorolási szintű – új kistérség, amely 20 tagtelepüléssel működik. A kistérség jelenleg a Szigetvári, a Sellyei és a Pécsi Kistérség között helyezkedik, területe 271 km2, amellyel az ország kistérségei közül mind nagyságát, mind pedig népességét, illetve a települések számát tekintve is a legkisebbek közé sorolható.)
  • Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás (A térségben az egyetlen városon, Szigetváron kívül 45 községet találunk, melyek közül mindössze egy lélekszáma haladja meg –  Hobol – az 1000 főt, a települések 80%-a 500 fő alatti törpefalu.)
  • Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (2001-ben a lakosság közel 20%-t tette ki a német, a horvát és a cigány kisebbséghez tartozók aránya.)
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008