e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook
 

A Minerva Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. Fő feladatának tekinti, hogy szolgáltatásain keresztül biztosítsa használói számára a személyiség szabad kibontakozásához, a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz, a szakmai, a közéleti és a társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges információkat és dokumentumokat.

A célok megvalósítása érdekében :

  • A gyűjteményt folyamatosan, átgondoltan gyarapítjuk, sokoldalúan feltárjuk,
  • a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére,
  • lehetőséget biztosítunk arra, hogy a könyvtár állományáról és szolgáltatásairól az Interneten is tájékozódni tudjanak az érdeklődők,
  • a virtuális világ navigátoraiként tanítjuk és segítjük olvasóinkat,
  • könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait,
  • ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel bekapcsolódunk a város gazdag kulturális életébe,
  • a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük szolgáltatásainkat, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre,
  • könyvtárunkat egyben szociális intézménynek is tekintjük, mely segíti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózását, s közösségi térként lehetőséget nyújt a kommunikációra az egyéni, családi és közösségi igényeknek megfelelően,
  • gyermekolvasóink részére tanulást, szórakozást segítő barátságos környezetet igyekszünk kialakítani, mely alkalmas színtere lehet az önálló ismeretszerző tevékenység elmélyülésének,
  • térségi, kistérségi tevékenységünk erősítésére, bővítésére törekszünk, és a települési könyvtáraink részére magas szintű szolgáltatásokat kívánunk nyújtani

Tehetségpontként is működik a szervezet!

Cím:

7633 Pécs, Veress E. u. 6. 

Postacím:

7633 Pécs, Veress E. u. 6.

Nyitva tartás:

Könyvtár és eMagyarország pont: H, Sze, Cs, P : 13 órától – 17 óráig

Telefon:

(72) 253-477

Fax:

 

E-mail:

Minerva.pecs@gmail.com

Honlap:

http://www.minervakonyvtar.hu

 

 

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008