e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook

Service Learning-ről bővebben:


- Hasonló az önkéntes munkához, annak egy, szervezettebb, keretekbe foglalt, tematizált formája

- Iskolán kívüli, mégis az iskolához szorosan kapcsolódó program,

-Egy projekt általában három-hat hónapig tart,

-A diákok egy felnőtt segítő, koordinátor segítségével szervezik és végzik az önkéntes munkát, és az élményfeldolgozást. Megvizsgálják közösen a hatásokat, feldolgozzák az élményeket. Összegzik a megszerzett tudást.

- A Service Learning fókuszában mindig valós szükségletek állnak, ahol a fiatalok valóban használni tudják a tudásukat, fejleszthetik szociális képességeiket!

-A fiatalok a tevékenységük végén oklevelet kapnak.

 

A SERVICE LEARNING POZITÍV HATÁSAI:

Amit a diákok nyernek:

-Gyakorlati tapasztalatok,

-Kapcsolat különböző kulturális háttérrel rendelkezőkkel,

-Másoknak való segítésből megnőtt önbecsülés,

-Közösségfejlesztő munka végzése saját lakóhelyen,

-Civil felelősségérzet kialakulása.

-Alternatívákat kereshetnek a problémák megoldásához,

-Nem csak a problémáról tanulnak, de megtapasztalhatják, hogy saját maguk is tudnak megoldásokat találni, sőt saját kezükkel tehetnek az ügy érdekében.

-A fiatalok olyan képességeket, készségeket, szerepeket sajátítanak el, amelyekre életük során sokszor lehet szükségük, azonban az iskola hagyományos keretein belül nehezebben sajátíthatják el ezeket!

 

Amit a pedagógusok/koordinátorok nyernek:

-Új tanítási módszerek megismerése,

-Szorosabb kapcsolat a diákokkal, fiatalokkal. Diákközpontú tanítási elvek,

-A tanulás egy új definíciójának elsajátítása,

-A tanterv kiszélesítése és annak gyakorlati használata,

-Olyan szociális problémák megismerése, amelyek szorosan a tantervhez kapcsolódnak,

-A közösségekben végbemenő folyamatokat elemző tudományos kutatómunkára és publikációra való lehetőség.

 

Amit a közösség nyer:

-Egy kiszélesedő kapcsolat az adott oktatási intézménnyel,

-Aktív szerep a fiatalok gondolkodásmódjának változtatásában,

-Rövid és hosszú távú szociális problémák orvoslása önkéntesek bevonásával,

-Iskolák szorosabb kapcsolata saját közösségeikkel.

 

Amit a fiatalokkal foglalkozó-, vagy oktatási intézmény nyer:

-Kiszélesedő tanulmányi és szakmai lehetőségek, valamint szorosabb kapcsolat a településen élőkkel,

-Tanárok és diákok aktív részvétele a környezetük életében,

-A diákok tudásának növelése és kiterjesztése új területekre,

-Pozitív visszhang az iskola környezetéből,

-Több sikeres diák a felvételiken pályakezdéskor.A program az Európai Bizottság Daphne III programjának finanszírozásával valósul meg


Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008