e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook

Társadalmi Befogadás Szakkollégium

Szakmai beszámoló
PTE Társadalmi Befogadás Szakkollégium
2009. december 1. - 2010. május 15.
 
 

Összegzés:

Igen változatos és eredményes programokat tudtunk megvalósítani 2009. decemberétől 2010. májusáig. Az eredetileg tervezett programokhoz képest több rendezvényt sikerült megvalósítani, mert több szervezettel is sikerült együttműködnünk. Szakmai programjainak sikerességét bizonyítja, hogy programjainkat követően számos megkeresés érkezik a legkülönbözőbb rendezvényekre (gyakran vidéki településekre is), hogy a szakkollégium vegyen részt rajtuk, dolgozzon fel egy-egy témakört az esélyegyenlőséghez, társadalmi befogadáshoz kapcsolódón. Így már 2010. nyarára is elígérkeztünk vidéki programokra interaktív játékainkkal. Mindezek bizonyítják a szakkollégium létjogosultságát, hogy szükséges az ilyenfajta érzékenyítés, hogy lehet eredményeket elérni, csak a megfelelő módon kell közelíteni az emberekhez.

A programsorozatról egy kisfilm, több száz fotó, plakát és több leporelló is készült. A kisfilm reményeink szerint jó promóciós és módszertani anyag is lesz a téma feldolgozásában, szeretnénk minél több alkalommal bemutatni, és képzéseken levetíteni.

 A Társadalmi Befogadás Szakkollégium a projekt időszaka alatt kb. 25 állandó taggal (jelenleg andragógia, ifjúságsegítő, informatikus könyvtáros és szociális munkás szakos hallgatók) rendelkezett, további 6 fő önkéntessel több száz fiatalt vontak be konkrét programjaikba, akik aktív szereplőként váltak részeseivé, érintetté a feldolgozott témaköröknek. Több ezer embertársunk figyelmét sikerült felhívni a különböző esélyegyenlőségi területek megfelelő kezelésére, a társadalmi befogadás jelentőségére.

 A PTE Társadalmi Befogadás Szakkollégiuma a programok megvalósítása során együttműködött az alábbi szervezetekkel:

·        Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda (Pécsi Esélyek Háza)

·        Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

·        PTE EHÖK

·        PTE FEEK HÖK

·        Az Emberség Erejével Alapítvány

·        Zenész Ifjúsági Otthon

·        NemArt Galéria

·        MásKépMás Alapítvány

·        Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat

                                                        

 További információ: 

www.szakkollegium.feek.pte.hu

befogadas@feek.pte.hu                                                                                                        


 

A Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Társadalmi Befogadás Szakkollégiuma
2007. október 30. és 2008. május 31. közöttA Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (továbbiakban: PTE FEEK) Társadalmi Befogadás Szakkollégiuma 2007. október 30-án alakult azzal a céllal, hogy aktív hallgatói munkára épülő előadásokkal, szemináriumokkal, gyakorlati foglalkozásokkal, rendezvények sorozatával elősegítse a magyar társadalom hátrányos helyzetű csoportjaival szembeni passzivitás és ellenállás feloldását. A megalakulás és a működés során is cél, hogy a résztvevők olyan ismeretekre tegyenek szert, melyek segítségével előmozdítható a kisebbségi helyzetben lévő, diszkriminált társadalmi csoportok esélyegyenlőtlenségének csökkentése, valamint az úgynevezett többségi társadalmi szemlélet pozitív irányú megváltoztatása.

A projektet Baranya Ifjúságáért Kht. koordinálta, bonyolította le, mint a PTE FEEK-el szakmai programokban együttműködő szervezet. A projekt célja egy rendhagyó, modellként szolgáló szakkollégium beindítása volt. Előzetes tapasztalataink szerint a különböző esélyegyenlőtlenségi területek ismerete, kezelése, hatása nem jelenik meg semmilyen tananyagban. Ezért „társadalmi befogadás” címszó alatt összegyűjtöttünk néhány területet (antidiszkrimináció, romaügy, fogyatékkal élők, nemi egyenlőtlenségek, generációs metszetek, nemzeti és vallási kisebbségek, területi egyenlőtlenségek), amelyekkel 8 hónap alatt tematikusan foglalkoztunk. A programot három módszer mentén alakítottuk ki. Először egy neves szakember előadását hallgathatták meg a résztvevők, ezután egy szeminárium keretében, helyi oktatóval dolgoztuk fel a témát, végül pedig gyakorlati foglalkozás keretében maguk a résztvevők is szerezhettek tapasztalatokat a témával kapcsolatban, kreativitásukkal tettrekészségükkel ösztönözhették társaikat a társadalmi befogadásra. Az előadások legtöbbször az egyetem oktatótermeiben zajlottak délutáni időszakban, a szemináriumok és gyakorlati foglalkozások váltakozva az egyetemen illetve más közösségi terekben. Az utóbbiak eredményessége érdekében tanulmányutakat is szerveztünk olyan intézményekhez, szervezetekhez, amelyek tapasztalatokkal rendelkeznek a különböző témákhoz kapcsolódó tevékenységek gyakorlásában.

Témakörök a program keretében:
 
  • Hazai és nemzetközi antidiszkriminációs jogi szabályozás
  • Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód kérdései
  • A romák helyzete Magyarországon
  • A fogyatékossággal élő emberek mindennapjai
  • Nemek közti esélyegyenlőség megvalósulása – gender studies
  • Generációs metszetek
  • Vallási és nemzeti kisebbségek Magyarországon
  • A területi szegregáció okozta hátrányok
A programelemek megtervezésénél, a pozitív személet váltás érdekében igyekeztünk minél hatásosabb tevékenységeket, munkamódszereket választani. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a marketing tevékenységre. Ennek érdekében egységes pólót terveztek a hallgatók, amelyeket minden rendezvényen viseltek, ezzel is népszerűsítve a programot. Ezen túl pedig színes pólókat használtunk fel a különböző programokon a foglalkozásokhoz, játékokhoz
A gyakorlati foglalkozások során teljes mértékben a hallgatók kreativitására hagyatkoztunk, amelyet minden esetben a szakkollégiumi tanár segített, koordinált. Így itt a legkülönbözőbb programelemek (interaktív kiállítások, játékok készítése, bemutatók megtartása, kézműves foglalkozások stb.) valósultak meg a legkülönbözőbb anyagok, eszközök felhasználásával. A programok megvalósításához gyakran a szállítást is meg kellett oldani a nagyobb méretű szemléltető eszközök, használati tárgyak miatt.
 


A program eseményei időrendi sorrendben:

2007. október 30. – Alakuló Gyűlés
34 hallgató létrehozta a Szakkollégiumot; szakkollégiumi tanárrá Mazzag Évát választották. Az Alakuló Gyűlésen előadást tartott Rauh Edit esélyegyenlőségi szakállamtitkár „Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája” címmel.
A rendezvényen közel 100 fő vett részt. A hallgatókon kívül a média képviselői, civil szervezetek, intézmények vezetői valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselői is.

2007. november 14.
Dr. Kaltenbach Jenő, egyetemi docens, az esélyegyenlőségi európai év nagykövete tartott előadást „Társadalmi befogadás – antidiszkrimináció: nemzetközi és hazai jogi háttér” címmel.

2007. november. 21.

A 2007. november 14-i előadáson elhangzottak feldolgozására került sor egy szeminárium keretében. A szeminárium a Kompasz Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez egyik gyakorlati játékára épült. (Lépj egyet előre!)

2007. november 29.
Dr. Kállai Ernő, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyűlési Biztosa tartott előadást „Hátrányos helyzetű, diszkriminációval sújtott társadalmi csoportok – a diszkrimináció és szegregáció társadalmi megjelenése: A romák” címmel.

2007. november 30.
Rauh Edit esélyegyenlőségi szakállamtitkár Dr. Kállai Ernő előadására épülő szemináriumot tartott a hallgatóknak „Kormányzati intézkedések a roma lakosság integrációja érdekében a rendszerváltástól napjainkig” címmel.

2007. december 12.

Kiállítás-megnyitó a FEEK-en. A Szakkollégium hallgatói a 2007. november 21-i szeminárium élményeit, tapasztalatait dolgozták fel egy kiállítással. A játék alapján különböző társadalmi helyzetben lévő emberek sematikus figuráit készítették el, és ezeket a figurákat egy „versenypályán” helyezték el, abban a sorrendben, ahogy a játékban szereplő állítások alapján előreléphettek. A megnyitón a hallgatók játékra invitálták az érdeklődőket, vendégeket is. A kiállítás 2008. január 11-ig volt látható, amelyet így sokan láthattak.

2007. december 13.
Dr. Könczei György, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar egyetemi tanára tartott előadást a „Hátrányos helyzetű, diszkriminációval sújtott társadalmi csoportok – a diszkrimináció és szegregáció társadalmi megjelenése: A fogyatékossággal élő emberek – társadalmi mutatók, intézkedések” címmel.

2008. január 29.
A Szakkollégium hallgatói a budapesti Ability Park – Fogyatékossági Élményparkba tettek látogatást. A Parkban olyan különböző élethelyzetekben próbálhatták ki magukat, melyek számukra ismeretlenek, ám a fogyatékos embereknek mindennaposak. A hallgatók a vaklabirintustól kezdve a kerekes székes akadálypályán át a jelnyelvtanulásig és az értelmi fogyatékos emberek világáig számos helyzetben próbálhatták ki, mire képesek.

2008. február 7.

A Szakkollégium féléves Közgyűlése, melyen két új hallgató csatlakozott a Szakkollégiumhoz. A Közgyűlést követően Mazzag Éva tartott szemináriumi foglalkozást a fogyatékosság témakörében.

2008. február 14.
Kötetlen beszélgetés egy veleszületetten vak lánnyal. A hallgatók és a meghívott vendég egy vak ember hétköznapjairól, az őt ért nehézségekről, küzdelmekről, valamint örömről, sikerekről beszélgettek.

2008. február 21-22.

Tanulmányút szervezése több témához (generációs metszetek, területi egyenlőtlenségek) kapcsolódóan a Baranya megyében működő teleházak bemutatásával, bemutatkozásával. A hallgatók itt megtapasztalhatták azt, hogy a különböző nagyságú településtípusokon milyen tevékenységekkel lehet segíteni a helyi közösségeket.

2008. február 21.
Bánáti Ferenc szociológus tartott előadást „Generációs metszetek” címmel. Az előadásban az ifjúságot és az időskorúakat érő hátrányos megkülönböztetésen volt a hangsúly.

2008. február 25.
„Fedezd fel érzékeidet!” elnevezésű akciónap. A hallgatók a budapesti Ability Parkban szerzett élményeik, valamint a fogyatékossággal kapcsolatos előadás és szeminárium során szerzett ismereteik alapján egy egész napos programra invitálták a Kar hallgatóit és oktatóit. A rendezvényen részt vett a SINOSZ Baranya Megyei Szervezete is. Az érzékszervekhez kapcsolódóan különböző játékokat és foglalkozásokat szerveztek a hallgatók. A rendezvénynek nagy sikere volt, számos „külsős” érdeklődővel.

2008. február 28.

Egész napos kirándulást szerveztünk Alsómocsoládra a Generációs metszetek előadáshoz kapcsolódóan. A hallgatók a délelőtti foglalkozáson Alsómocsoládot, mint a generációs együttműködés jelenlétének és működésének egyik remek példáját ismerhették meg, míg a délutáni foglalkozáson „Az Emberség Erejével Alapítvány” munkatársai segítségével egy, a szexuális orientáció, szexuális kisebbségek témaköréhez kapcsolódó tréningen vettek részt. Utóbbi keretében kiscsoportos foglalkozásokon vett részt közel 50 hallgató.

2008. március 13.
Minorics Tünde néprajzkutató tartott előadást a „A magyarországi vallási és nemzeti kisebbségek helyzete napjainkban” címmel.

2008. március 14.

„Nemzetiségi-nap” a Pannon Magyar Házban. A hallgatók a hazánkban (elsősorban a régióban) élő nemzeti kisebbségek szokásaival ismerkedhettek meg. Az egész napos foglalkozás során lehetőségük volt megismerkedni a tojásfestéssel, mézeskalácsozással, fafaragással, nemzetiségi táncot tanultak, valamint nemzeti ételeket főztek. A rendezvény lebonyolításában a Kaptár Egyesület tagjai segítettek.

2008. április 2.
Koltai Zsuzsa tanársegéd tartott szemináriumi foglalkozást a hazánkban élő vallási kisebbségekről. A hallgatók csoportmunkában, játékosan ismerkedhettek meg az egyes vallásokkal.

2008. április 14.

Csefkó Judit tartott előadást a „A nemek közti esélyegyenlőség megvalósulásának hazai és nemzetközi története s jelenlegi helyzete” címmel.

2008. április 16-19.
A hallgatók a pécsi Zsolnay gyár területén megrendezett Pécsi Egyetemi Napok keretében népszerűsítették a Társadalmi Befogadás Szakkollégiumot, elsősorban az egyetemisták körében. A rendezvénysorozat keretében az „Érzékek Birodalma” elnevezésű programmal mutatkoztak be, melyben játékokra invitálták a közönséget. A játékok a 2008. február 25-i „Fedezd fel érzékeidet!” elnevezésű programra épültek. A játékokat kiegészítették még egy ún. „vaklabirintus”-sal is, melyben az érdeklődőknek teljes sötétségben kellett valamilyen feladatot teljesíteniük, kipróbálva ezzel, milyen is lehet egy vak ember számára pl. egy szendvics elkészítése. A programot egy kb. 300 m2-es területen bonyolították le, melyet saját kezűleg készített installációval, fényekkel, berendezéssel, kivetített kisfilmekkel egészítettek ki. A rendezvényen közel 1000 látogató fordult meg és próbálta ki a szakkollégisták által vezetett játékokat. Ez volt a szakkollégium legnagyobb szabású és legnagyobb tömeget mozgósító rendezvénye.

2008. április 22.
Zsák Judit egyetemi tanársegéd tartott szemináriumi foglalkozást a nemek közti társadalmi esélyegyenlőség témájában. A foglalkozáson elsősorban a nőkkel, női szerepekkel kapcsolatos sztereotípiákról, valamint a média és a reklámok által közvetített és formált nő-képről, nő-ideálról volt szó.

2008. április 24.

A hallgatók a somogyvámosi Krisna-völgybe tettek látogatást. A kiránduláson Dvajpajana Dász (Gyöngyösi László) vezetésével a hallgatók megismerhették a magyarországi Krisna-tudatú emberek mindennapjait, egy vallási kisebbség közösségi működését. A hallgatók közelebbről is megismerhették az európai kultúrkörtől eltérő vallás és életforma sajátosságait. Mindenkire komoly hatással volt a tanulmányút, amelyet sokan azóta is emlegetnek.

2008. május 9.

Szakmai nap a területi egyenlőtlenség témájában. A hallgatók egész napos tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ormánságban. A nap folyamán több, hátrányos helyzetű települést kerestek fel, ahol a települések vezetői, egyes aktorai, civil szereplői segítettek betekintést nyerni az ott élők mindennapjaiba.
Kémesen egy ifjúsági civil szervezet, az Informánság látta vendégül a hallgatókat, melynek során a településen és a térségben élő fiatalok tanulmányi, munkaerő-piaci és szabadidős lehetőségeit ismerhették meg. Gilvánfán, Magyarország legszegényebb településén a polgármester úr ismertette a település helyzetét. Magyarmecskén az általános iskola igazgatónője és iskolai szociális munkása ismertette a térségben élő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek oktatásának és nevelésének sajátosságait. Sellyén a polgármesteri hivatal munkatársa mutatta be az Ormánság fővárosaként is ismert település foglalkoztatási, oktatási, szociális, kulturális, egészségügyi és gazdasági helyzetét. Drávafokon a település polgármesterével, Szekeres Józseffel, valamint Gedő Ibolya, az Ormánság Alapítvány egyik tagjával folyt a beszélgetés a térség kitörési, fejlődési lehetőségeiről, melyet Bokor Béla egyetemi docens Területi egyenlőtlenségek című előadása követett. Ezt követően fórumot tartottunk a helyszínen, ahol minden egyes szereplő és a hallgatók is elmondhatták véleményeiket, javaslataikat a témával kapcsolatban.

2008. május 20.
Ekkor került megrendezésre a programzáró értékelő, amely egyben tanúsítványátadó ünnepség is volt.
A Szakkollégium előadásain, szemináriumain, valamint az ezekhez kapcsolódó kiállítások és egyéb rendezvények szervezésében és lebonyolításában a két szemeszter során összesen 27 hallgató vett részt, így ők vehették át a PTE FEEK és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által közösen kiállított tanúsítványt, melyeket Rauh Edit esélyegyenlőségi szakállamtitkár és Dr. Koltai Dénes dékán adott át a hallgatóknak. Mindketten értékelték a programot és elismeréssel nyilatkoztak a megvalósításról. Az ünnepség keretében sor került a Szakkollégiumról készült kisfilm bemutatására is.
Eredményként könyvelhetjük el azt is, hogy mintegy 30 fős közösség alakult a program során, akik olyan ismereteket szereztettek, amivel ők maguk is elősegíthetik a társadalmi befogadásra való érzékenyítést embertársaik körében. A közösség a tematikus programokon kívül is találkozott készültek a következő rendezvényekre, előkészítették azokat, ötleteltek, barkácsoltak, gyakoroltak. A szemináriumokon, gyakorlati foglalkozásokon és tanulmányutakon aktívan részt vettek, majd élménybeszámolókat is írtak róluk. A szakkollégium tagjainak létszáma az egyes programelemek soron gyakran kibővül további érdeklődőkkel is.
A Szakkollégium munkája folytatódik szeptembertől, melynek során a hallgatók tovább foglalkozhatnak a hátrányos helyzetűnek mondható társadalmi csoportok jellemzőinek megismerésével, feltárásával, valamint ezen csoportok problémáinak közvetítésével az ún. többségi társadalom felé.
A program keretében maradandó dolgokat is sikerült beszerezni, amelyek a későbbiekben is a szakkollégium megvalósítását szolgálják. Sikerült beszerezni egy digitális fényképezőgépet, amelynek köszönhetően több száz fotót készítettünk a programról, és ezt a jövőben is megtehetik maguk a hallgatók. Szakmai könyvtárat is létrehozunk (szakmai könyvekből és DVD filmekből), amely a továbbiakban is a hallgatók rendelkezésére áll.
Ezen kívül készült egy oktatási segédanyag a program szakmai tartalmának, előadásainak összegyűjtésével. Ebben a programban vállal témakörökre felkért szakemberek írtak egy-egy tanulmányt. Készült továbbá egy leporelló, amely a program népszerűsítését szolgálja. Utóbbiban a résztvevők beszámolói és fotók illusztrálják a változatos és tartalmas programokat. Ezek mellett pedig készült egy kisfilm, amely összefoglalja a program tartalmát, a szakkollégium létrejöttének körülményeit, a programokat és eredményeit.
A fentiekkel is azt a célt szolgálják, hogy modellprogramként máshol is elinduljon hasonló kezdeményezés a társadalmi befogadás, mint egyfajta szemléletváltás érdekében. Azt tapasztaltuk, hogy szükség van ezen programokra, mert ilyen tematikával és ilyen módszertannal (előadás; szeminárium; gyakorlati foglalkozás hármasában, interaktív formában) sehol nem foglalkoznak. Tapasztalataink szerint komoly hatást sikerült elérni a közvetlen részvevők és gyakran az egyes programelemek résztvevői körében is. A program zárásakor már azon dolgoztunk, hogy tudjuk tovább folytatni, kibővíteni 4 féléves projektté, hogyan tudjuk egyes szakok tantervébe beépíteni ezen modulokat.

Programunkról az interneten:

Alakulóülés:
http://www.epresso.hu/content/view/6280/41/
http://szakkollegium.feek.pte.hu/index.php?p=contents&cid=1&parent_menu=32

Beszámoló a szakkollégiumról különböző tematikus portálokról:
http://www.fn.hu/allas/20071029/eselyegyenlosegi_szakkollegium_pecsett/
http://www.romaweb.hu/romaweb/index.jsp?p=hir&sp=view&tema=1&id=2896
http://www.notars.hu/node/1748

Szakkollégium az egyetemi napokon:
http://www.feektory.hu/index.php/2008/04/18/te-is-mas-vagy-te-sem-vagy-mas/

Fotók a zárórendezvényről:
http://feektory.hu/index.php/kepek/?album=4&gallery=23

Tanúsítványátadó ünnepség:
http://feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=2008


Pécs, 2008. június 10.
 

Kapcsolódó állományok:

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008