e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook

TETT-Rádió

TETT-Rádió (Tevékeny Egyedek Termékeny Támadása)

A cél egy olyan web-rádió létrehozása, amely lehetőleg mindenhonnan elérhető (internet nyújtotta lehetőségek kihasználása) szabad, ingyenes, formálható, ill. szilárd alapokon (anyagi és erkölcsi, szociális csapatmunka) nyugvó közösségi médium. A populáris kultúra mellett a lehető legtöbb civil kezdeményezést, földalatti és nem támogatott ötletet beenged és használ.
Célunk a választási lehetőség biztosítása mellett az, hogy olyan embereknek adjunk munkalehetőséget, kifejezésformát, akik nem feltétlenül akarnak a tömegkultúrával azonosulni. Olyan embereknek kívánunk elfoglaltságot teremteni, akiknek tehetségük és kitartásuk erre megfelelővé avanzsálta őket.

Az ötletet az Ifjúság 2000-2006. program 3. alprogramjának támogatásával váltottuk valóra.

Tevékenységek:

A támogatási összeg január végén érkezett meg, így januárban és februárban még a Baranya Ifjúságáért Kht. által kölcsönadott számítástechnikai eszközöket használtuk. Nagy problémát okozott a megfelelő helyiség kiválasztása. Több önkormányzati és magántulajdonban lévő épületet, helyiséget megnéztünk, amíg sikerült kiválasztani a megfelelőt. Nehéz volt a kiválasztás, mert olyan helyet kerestünk, ahol nem zavarunk másokat, és szabadon használhatjuk a helyiséget, több fiatal járkálhat kötetlenül ki-be. Ez az ingatlanok többségében nem volt biztosítható. Először a helyi önkormányzat működtetésében lévő Szivárvány Gyermekházban kaptunk stúdióhelyiséget és szabad használatot, de ott is 8 és 21 óra között. Végül megállapodtunk a Moiré Kulturális Egyesülettel, akik januártól november végéig biztosították számunkra a stúdióhelyiség használatát.
A tárgyi eszközök megvásárlása, a székhely elfoglalása és berendezése lassan zajlott, de nagyon lelkesek voltunk, ahogy egy-egy lépéssel közelebb kerültünk a műsorszolgáltatáshoz. A speciálisabb eszközöket meg kellett rendelni és sokat vártunk rájuk. Addig a szükséges ismeretek elsajátításával és egyéb feltételek (jogi feltételek, reklámozás, zenék megszerzése, vendégek meghívása) biztosításával foglalkoztunk.
Az első, próbaadásokat is a Periszkóp Rádió hullámhosszán sugároztuk, többször beszámoltak projektünk fejleményeiről.

Előkészítés

A korábban havi rendszerességgel megrendezett találkozóinkat a pályázati határidő lejárta előtt mind inkább sűrítettük. A pályázati tanácsadónkat is bevontuk a rádió ötletének megvalósításába. A meglévő zenei anyagainkat bővítendő folyamatosan beszereztük újabbakat. Találkozóink napi rendszerességgel zajlottak. Témáik: Befogadó szervezet, erkölcsi támogatók keresése, Helyszín keresése, Árajánlatok begyűjtése, Munkaügyi Központ felkeresése, Műsorterv összeállítása, Pályázatírás, tanácsok kérése.

Fiatalok bevonása

A projekt kezdetén 7 fiatal (4 fiú és 3 lány), valamint 2 idősebb szakember állt össze és dolgozta ki a programot. Fiatal egyetemisták és középiskolások beszélgettek először arról, hogy ellentétben több külföldi országgal, nálunk nincsenek eléggé megbecsülve a különböző szubkultúrák, alternatív zenei irányzatok. Ezért egy szűk baráti kör bővül ki hasonló gondolkodású fiatalokkal, akik között volt olyan aki rendelkezett rádiós tapasztalattal. Így közösen dolgoztuk ki a web-rádió projektünket.
A projekt indulása nehézkes volt, mert mire megérkezett a támogatás többen elvesztették lelkesedésüket és türelmüket, így a csoport összetétele megváltozott. Volt időszak amikor az aktivitás néhány főre csökkent, de volt időszak amikor a 20 főt is elérte az aktivistáink száma.
Néhány alkalommal EVS önkéntesek is megfordultak a rádióban, színesítették a műsorokat.
A projekt befejezésére 8 fő maradt, de olyan segítőink is vannak, akik esetenként segítenek és nevüket nem is tartják fontosnak megemlíteni. A jelenlegi csoport tagjai mindannyian részt vesznek a műsorszerkesztésben, szervezésben, a technikai feladatok ellátásában és a marketingmunkában egyaránt.

Közreműködő és tanácsadó szervezet bevonása projektbe

Támogató, tanácsadó hátteret folyamatosan a Baranya Ifjúságáért Kht. biztosít számunkra. Együttműködő partnerünk volt a Pécsi Ifjúsági Kerekasztal, a Khetanipe egyesület és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Romológia tanszéke is. Felkerestünk több kisközösségi rádiót és web-rádiót (Zámolyi Rádió, Pécs-Istenkút Remete Rádió, Periszkóp Rádió, Boszorkány Rádió), konzultáltunk a működtetőkkel, feltételekről, tapasztalatokról. Komoly segítséget kaptunk a Periszkóp Rádiótól, amely kisközösségi rádióként indul a mi projektünkkel szinte egy időben. Egymást technikai feltételeit is kiegészítve tudtunk működni. A pályázati támogatásból tudtunk igénybe venni komolyabb szakmai tanácsadást és képzést is a Medikom Bt. kommunikációs szakembereitől. Újságirói, rádió és televíziós munkáról hallhattunk két alkalommal előadást, majd a projekt végéhez közeledve jó tanácsokkal láttak el minket a további projektmenedzsment és kommunikációs tevékenységgel kapcsolatban.

Eredmények

Céljainkat részben elértük, részben megváltoztak. Az alternatív zenei értékek közvetítését végeztük, de folytatni szükséges. Az eltervezett "francia órák" helyett a roma kultúrával foglalkoztunk, roma nyelven is voltak műsoraink.
Tervünk az volt, hogy az Ifjúság 2000-2006 program nyújtotta támogatás megszűnésekor a rádió önállóan, akár gazdasági alapon is működőképes legyen. Ez túlzottan optimista számítás volt, mivel csak részben valósult meg. Az önkéntesek munkájára továbbra is szükség van, mivel foglalkoztatás támogatására eddig nem sikerült megfelelő forrásokat biztosítani.
Sikerült azonban az önállósodás érdekében lépéseket tennünk. Csatlakozva más helyi médiumok tevékenységéhez, egymást erősítettük, reklámoztuk. Vállalkozásokat kerestünk fel, amelynek köszönhetően egy internet szolgáltató ingyenesen nyújt számunkra internet elérést.
Szintén további munkát jelent a "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program, amelyhez a szorosabb kapcsolaton jelenleg is dolgozunk

Újszerűség a projektben

A rádió a városban tanuló diákoknak, az interneten és internet közelében dolgozó embereknek nyújt választási lehetőséget zenehallgatás, rádiózás és egyéb területen.
Magyarország médialeosztása aránytalan, a "piacon" lévő és sugárzó rádiók (és tévék) közel sem elégítik ki valamennyi társadalmi réteg és szubkultúra igényeit. Az egyetemistáknak az internet a kollégiumi szobákban ingyenes, így ők lennének az elsődleges célcsoport. Arról nem is beszélve, hogy abban az esetben, ha elkerülnek Pécsről, egy ilyen webes felületen akár a világ másik végéről is napi kapcsolatot tudnak tartani.
Az internet elérhetőség és a technológia rohamos fejlődésével egyre nagyobb szükség és lehetőség van olyan médiumokra, amelyek ugyan nem a szokásos frekvenciákon, (FM, AM) hanem a világhálón terjed, és így mindenhonnan elérhető. Így lehet az általunk elképzelt web-rádió helyi közösségi, pécsi, baranyai, dél-nyugat magyarországi, kelet-közép európai, kelet-európai, vagy "csak" európai.
A szélessávú internet-hozzáférés rohamos terjedése ellenére is újszerűnek mondható projektünk kivitelezése, mert hazánkban még nem elterjedt ezen technológia alkalmazása az alternatív lehetőségek terén.

Nyilvánosság és projekttermékek

Az első, próbaadásokat is a Periszkóp Rádió hullámhosszán sugároztuk, többször beszámoltak projektünk fejleményeiről (http://fm.moire.hu). Eleinte ezen honlapon keresztül volt elérhető a Tett-Rádió.
A Tett-Rádió projektről beszámolt a MTV "Kultúrház" című műsora és több helyi médium is.
Novembertől a stúdió új helyre költözött, Pécsett a népszerű szórakozóhely, a Dante Café (Janus Pannonius u. ) épületében kapott helyiséget. Jelenleg is itt találhatóak az eszközök, és az adattárolókon a projekt archívuma is.
 


 
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008