e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook

A „Zengővidék” projekt szakmai programja épít a korábbi tapasztalatainkra, ifjúsági területen végzett eddigi munkánkra. Annak megvalósítása is a szakmai célkitűzéseinket szolgálja.

  • Az ifjúsági (18 - 35 év közötti) korosztálynak nyújt komplex, szervezett szolgáltatást (információnyújtás, tanácsadást, tréningek, fórumok, rendezvények) elősegítve a családi életre nevelést, a kisgyermekes fiatal szülők munkaerő-piacra való visszatérését.
  • A projekt során végzett közösségfejlesztő tevékenységek, személyre szabott tanácsadások, kompetenciafejlesztő és szabadidős programok elősegítik a fiatal gyermekes családok érdekérvényesítő és önsegítő hálózatának létrejöttét.
  • A projekt megvalósítása során létrejött együttműködések erősítik és hatékonyabbá teszi a családi és ifjúsági szolgáltató iroda kistérségi szintű működését, amelynek modellje adaptálható megyei szinten is.
  •  
  • A projekt szolgálja azt a célunkat is, hogy fejleszteni kell a komplex térségi ifjúsági feladat-ellátási rendszert, amely magába foglalja az információs és tanácsadó szolgáltatásokat, közösségi, szabadidős szolgáltatásokat, képzéseket, fejlesztő programokat.

A Tett-Hely Ifjúsági Egyesület a megvalósítója a „Zengővidék” – Családi Erőforrás Központ című pályázati projektnek

Legfontosabb feladatunknak tekintjük a fiatal generáció segítését a sikeres élet feltételeinek megteremtésében, a tapasztalat és tudás megszerzésében pozitív értékek közvetítésével, és konkrét tevékenységekbe, szabadidős programokba való bekapcsolódás lehetőségének biztosításával.

Különös hangsúlyt helyezünk a valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosítására, társadalmi integrációjának erősítésére. Mivel célcsoportunk elsődlegesen az ifjúsági korosztály, programjainkat mindig széleskörű együttműködésben valósítjuk meg.Kapcsolat: „Zengővidék” Családi Erőforrás Központ, Családi és Ifjúsági Szolgáltató Iroda
 


7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ)

e-mail:zengovidek.kozpont@gmail.com

 

Nyitvatartás: H-P: 8:00- 18:00

 

weboldal:  www.zengovidekkozpont.hu
facebookon: https://www.facebook.com/ZengovidekCsaladiEroforrasKozpont?fref=ts


Munkatársak: Bayerné Sipos Mónika, irodavezető. Tel.: 06-20/456-525
László Miklós, szociális munkás. Tel.: 06-20/400-38

 
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008